"ShedoesnotrememberwhoIam."

Dịch:Cô ấy không nhớ tôi là ai.

2 năm trước

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/TheKy4

...whom I am.

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.