Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ta cần nó."

Dịch:She needs it.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/trmanh83485

Thấy lạ lạ hay sao ấy

1 tháng trước