Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/AkiraYasu

Tên các loại trái cây trong tiếng Anh

 1. Avocado : Bơ

 2. Apple : Táo

 3. Orange : Cam

 4. Banana : Chuối

 5. Grape : Nho

 6. Grapefruit (or Pomelo) : Bưởi

 7. Starfruit : Khế

 8. Mango : Xoài

 9. Pineapple : Dứa, Thơm

 10. Mangosteen : Măng Cụt

 11. Mandarin (or Tangerine) : Quýt

 12. Kiwi fruit : Kiwi

 13. Kumquat : Quất

 14. Jackfruit : Mít

 15. Durian : Sầu Riêng

 16. Lemon : Chanh Vàng

 17. Lime : Chanh Vỏ Xanh

 18. Papaya (or Pawpaw) : Đu Đủ

 19. Soursop : Mãng Cầu Xiêm

 20. Custard-apple : Mãng Cầu (Na)

 21. Plum : Mận

 22. Apricot : Mơ

 23. Peach : Đào

 24. Cherry : Anh Đào

 25. Sapota : Sapôchê

 26. Rambutan : Chôm Chôm

 27. Coconut : Dừa

 28. Guava : Ổi

 29. Pear : Lê

 30. Persimmon : Hồng

 31. Fig : Sung

 32. Dragon fruit : Thanh Long

 33. Melon : Dưa

 34. Watermelon : Dưa Hấu

 35. Lychee (or Litchi) : Vải

 36. Longan : Nhãn

 37. Pomegranate : Lựu

 38. Berry : Dâu

 39. Strawberry : Dâu Tây

 40. Passion fruit : Chanh Dây

 41. star fruit : khế

 42. persimmon : hồng

 43. tamarind : me

 44. mangosteen :măng cụt

 45. jujube : táo ta

 46. dates : quả chà là

 47. green almonds : quả hạnh xanh

 48. passion-fruit :quả lạc tiên

 49. ugli fruit : quả chanh vùng tây ấn

 50. citron : quả thanh yên

 51. kumquat : quả quất vàng

 52. currant : nho Hy Lạp

Cảm ơn các bn đã đọc bài của mk nha

9
2 năm trước
24

25 Nhận xét