"On musi to zrobić."

Tłumaczenie:He must do it.

2 lata temu

2 komentarze


https://www.duolingo.com/impresyjna

Czy to raczej nie powinno być He has to do it? O ile dobrze się orientuję must dotyczy tylko siebie samego a jak ktoś ma coś zrobić to jest have to

2 lata temu

https://www.duolingo.com/rozamunduszek

Nie. Może być albo He has to do it, albo He must do it. Z tym że have to i must delikatnie się różnią znaczeniem. Must odnosi się bardziej do wewnętrznego imperatywu, a have to do narzuconej powinności.
Pomyliło ci się to z czasami gramatycznymi, bo must używa się tylko w czasie teraźniejszym (oczywiście w czasie teraźniejszym również używa się have to), ale już w czasie przeszłym i przyszłym używa się wyłącznie have to ;)

2 lata temu
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.