Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Do you want a promotion?"

Dịch:Bạn có muốn một sự thăng tiến không?

2 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Bạn có muốn thăng chức không

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minh402502

Bạn Bạn có muốn sự khuyến mãi không?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tuantocdo1

mình nghĩ promotion là khuyến mại chứ nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 12
  • 10
  • 8
  • 6

Một từ tiếng Anh có thể có nhiều nghĩa, tùy vào từng trường hợp bạn à, giống như tiếng Việt mình đó.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge

cập nhật thêm đáp án đi các bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Victor225953

Không phải COCC

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Ynhingo

Bạn muốn có hay có muốn cũng giống nhau mà ta?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Charles_Le

Bạn muốn có một sự thăng tiến không? Thế mà cũng sai

1 tháng trước