1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "I had called his father."

"I had called his father."

Μετάφραση:Εγώ είχα καλέσει τον πατέρα του.

June 11, 2016

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.