Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He wants to increase the control."

Dịch:Anh ấy muốn tăng sự kiểm soát.

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrnNhCa

" Anh ấy muốn gia tăng sự điều khiển " mà sai mất tim :((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TOIANCHAY

Bn làm bài kiểm tra rút ngắn hả?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguyen.le_24-08

"Tăng" hay "gia tăng" ở đây không có sự khác biệt. tôi nghĩ "Anh ấy muốn gia tăng sự kiểm soát" không sai.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vdoni1

Tôi đồng ý.

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Kaka_711

"anh ấy muốn gia tăng sự kiểm soát" sao lại sai vậy AD?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dino2097

HhJjjjjjjhgjfjsfdiuwskagwduhaudywyeusyqgdjsjd dg.d C

G.z D .fd C.s F.d F sf Svnrnbdhcbdkjcndjcsdhabs Hdmdbh Hdbd Bxnd Bnnbbbbbnnejdhdhwjkjhhjjj Ỉuiwidueuqieuduwieyeirue Ehjdjdjdjejejejejejejrjekje Hehejdfjedjehdjwdhdyj Dheriwjdidlheksdhisw

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Đáp án quá cứng nhắc! TĂNG = GIA TĂNG đồng nghĩa

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vdoni1

Tôi nghĩ đáp án đã được lập trình nên trả lời dư hay thiếu một chữ vẫn bị sai.

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Tăng cường cũng đươc mà

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Anh ấy muốn tăng cường kiểm soát ,bị sai

1 tuần trước