"Thefirsttimeyouusethisserviceyouwillhavetoregister."

Dịch:Lần đầu tiên bạn sử dụng dịch vụ này bạn sẽ phải đăng ký.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeDang14

Thời gian đầu không đúng sao ad

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.