Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một cái rễ"

Dịch:A root

2 năm trước

0 Nhận xét