"Tôi không thích người đàn ông ích kỷ đó."

Translation:I do not like that selfish man.

June 12, 2016

0 Comments

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.