Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Your skirt is out of fashion."

Dịch:Cái váy của bạn thì không hợp thời trang.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Your skirt is out of fashion, your skirt is out of fashion, your skirt is out of fashion

1 năm trước