"Yourskirtisoutoffashion."

Dịch:Cái váy của bạn thì không hợp thời trang.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Your skirt is out of fashion, your skirt is out of fashion, your skirt is out of fashion

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.