Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will show you what to do."

Dịch:Tôi sẽ chỉ cho bạn phải làm gì.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungNguyen221831

"Tôi sẽ chỉ cho bạn cái gì để làm" câu này dịch đâu có sai AD nhể?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

tôi sẽ cho bạn thấy những gì để làm , dc ko mấy bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thnht799624

Ok

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/khue3
khue3
  • 22
  • 24

SAND

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/Nguyensau75

Toi se cho ban xem phai lam gi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thnht799624

Ok

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thnht799624

Okok

5 tháng trước