"I will show you what to do."

Dịch:Tôi sẽ chỉ cho bạn phải làm gì.

2 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HungNguyen221831

"Tôi sẽ chỉ cho bạn cái gì để làm" câu này dịch đâu có sai AD nhể?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyC4

Ppp

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyC4

O

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyC4

Pp

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyC4

Pp

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyC4

Pp

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyC4

Pp

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyC4

Pp

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

tôi sẽ cho bạn thấy những gì để làm , dc ko mấy bạn?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyC4

Một chu

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyensau75

Toi se cho ban xem phai lam gi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BiQucThi7

"Tôi sẽ chỉ cho bạn cái để làm" đúng mà

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

từ nào mà dịch ra là "phải" đâu ad? nếu thế thì cần có "have to", "must"... chứ nhỉ?

4 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.