Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những ngôi sao"

Dịch:The stars

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mnhph1

Những ngôi sao

2 năm trước