Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không có bất cứ bạn tốt nào."

Dịch:I do not have any good friends.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lolem2004

i am the best in the word :))))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lolem2004

đúng vậy. YOU ARE NUMBER ONE

2 năm trước