"Tôi không có bất cứ bạn tốt nào."

Dịch:I do not have any good friends.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lolem2004

i am the best in the word :))))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lolem2004

đúng vậy. YOU ARE NUMBER ONE

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.