"Ο άντρας τρώει ένα μήλο."

Μετάφραση:The man eats an apple.

June 12, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.