Duolingo is the most popular way to learn languages in the world. Best of all, it's 100% free!

https://www.duolingo.com/nooMSun

Microphone

Mình đã vào settings Chrom và cài đặt cho phần Microphone là "Luôn hỏi khi một trang web yêu cầu quyền truy cập vào Microphone của bạn" nhưng bài tập mình làm vẫn không có phần đọc. Cho mình xin hỏi cách khắc phục tình trạng này, làm sao để web xuất hiện hộp thoại hỏi quyền sử dụng microphone đây?

0
2 years ago

1 Comment
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/nooMSun

Cảm ơn bạn nhiều lắm lun

0
2 years ago