Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nhiệm vụ"

Dịch:The task

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/BuiNgocHie1

Mission

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatruyendangthi

Tham gia RC8V87

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/binhvipas

Hi hien

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lethebao

task = a piece of work to be done or undertaken.

this should be a mission

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thandatngo07

The task

1 năm trước