Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hãy cứu người phụ nữ!"

Dịch:Save the woman!

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tom-tung-tang123

Đây là lần đầu tiên gặp câu ni "Save the woman!"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Save The woman, save The woman, save The woman, save The woman

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Save the woman, save the woman, save the woman, save the woman, save the woman, save the woman, save the woman, save the woman, save the woman, save the woman, save the woman, save the woman, save the woman,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Khoaho2912

fuck help cũng được mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhn604866

khi nào dùng save và khi nào dùng help

2 tháng trước