Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đáng lẽ đã quay trở lại."

Dịch:She would have returned.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/bongxu2000

she'd have come back

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangdoan2297

"she should have come back" Why is it wrong?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanh1610

Come back thì quá khứ ntn bạn bongxu2000.

1 năm trước