Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đang đi theo tôi."

Dịch:She is following me.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

Ùm

1 năm trước