1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "Do you know how many problem…

"Do you know how many problems we are having?"

Μετάφραση:Ξέρεις πόσα προβλήματα έχουμε;

June 14, 2016

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.