https://www.duolingo.com/llyrcelyn

Possible Future Welsh Language Course?

 • 17
 • 15
 • 15

Hi Duolingo. Having completed your course in French, I am very impressed with the design and learning potential on offer on both the website and Android app. Recently I stumbled upon the Incubator section of the website, where it seems one can volunteer to be a contributor in developing the framework for new language learning. As a first language speaker of both English and Welsh, I'd like to inquire as to the possibility of being a contributor for a Welsh language learning tool, as I have many good contacts in the Welsh-speaking community, and we are currently sorely missing such a tool as Duolingo to promote and simplify learning of the Welsh language. Many thanks for the site, my French has improved immensely

5 years ago

53 Comments


https://www.duolingo.com/FrankySka
Mod
 • 25
 • 23
 • 22
 • 16
 • 14
 • 10
 • 8
 • 2021

Hi there,

If you are a native speaker in both languages, by all means apply to the incubator! If enough skilled people apply, the course will be created in the future. So apply to the incubator and get people form your community to apply as well. It is not clear which courses are built at what time, though. So it might take a while after you applied. However, I read somewhere that DL plans to built around 50 courses with the incubator this year - so things are definitely speeding up.

Good luck !

5 years ago

https://www.duolingo.com/Ozette

I would love to learn Welsh, my family came from there many many many years ago!

5 years ago

https://www.duolingo.com/Puddleglum
 • 20
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 3
 • 2

The best part about Welsh: Tolkien based his Quenya language on it. ;)

5 years ago

https://www.duolingo.com/PavelKladi

Quenya was inspired by Finnish, Sindarin is based on Welsh.

4 years ago

https://www.duolingo.com/llyrcelyn
 • 17
 • 15
 • 15

The trouble is when applying to become a course contributor, one can only apply to the existing Duolingo languages, for speakers of "Enter Other" language, so one cannot apply to contribute to a course for a new language. I have tried contacting Duolingo via Facebook and E-mail with the proposal but have received no reply. It may be that I'd have to wait until Duolingo builds the new courses for the incubator.

5 years ago

https://www.duolingo.com/FrankySka
Mod
 • 25
 • 23
 • 22
 • 16
 • 14
 • 10
 • 8
 • 2021

ahhh I thought that changed recently, but I was wrong. Only the 'from' language can be any language, you are right!

So you need to built the reverse course first - that is how it currently works for all other languages.

Also, the moderators of both directions are (usually?) the same, so if you wanted to contribute to that course you would probably (?) need to contribute to the reverse course as well anyways.

5 years ago

https://www.duolingo.com/856pm

Of course, in this case, there are certainly more English speakers interested in Welsh than vice-versa, but there are always the crazy reverse-coursers, including me.

5 years ago

https://www.duolingo.com/FrankySka
Mod
 • 25
 • 23
 • 22
 • 16
 • 14
 • 10
 • 8
 • 2021

I got you! For courses like Welsh is would make more sense the other way around… but I guess it is just how the user interface currently works. Maybe they will do sth else for courses like that that have very few native speakers. I guess Luis last comment touches on the issue a bit http://www.duolingo.com/comment/1627314

5 years ago

https://www.duolingo.com/856pm

This especially is in the case of constructed languages, where all the speakers (aside from the kids of some of the more hardcore learners) are non-native. The only point I could see in this is that let's say everybody learns Esperanto; now they can all take courses for Esperanto speakers.

5 years ago

https://www.duolingo.com/Puddleglum
 • 20
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 3
 • 2

Please apply to contribute to the Welsh course when you are able. Here're some lingots for a little bit of capital investment. ;)

5 years ago

https://www.duolingo.com/llyrcelyn
 • 17
 • 15
 • 15

Good news. Having checked today on the "Contribute to a course" page, Duolingo has indeed added, along with several new languages, an "Enter Other" option in the "Enter Language" dropdown menu. I'll apply shortly, and hope to get other speakers of Welsh on board as soon as possible in order to get the course up and running. Diolch pawb a iechyd da i chi i gyd

5 years ago

https://www.duolingo.com/rmcode
 • 25
 • 15
 • 13
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 1472

Sut mae, newydd ddod ar draws y sgwrs yma, ar ol i fi ddechrau trafodaeth tebyg tua mis yn ol. Tiwtor Cymraeg i Oedolion dw i a dw i'n gweld potensial enfawr mewn cwrs Cymraeg ar Duolingo. Mae'n amlwg bod digon o gefnogaeth ar gael eisoes i ddatblygu cwrs. Efallai y problem yw perswadio Duolingo bod gwerth mewn caniatau i ni wneud y cwrs.

Dw i'n meddwl y byddai'n syniad creu fforwm trafod rhywle (Facebook? Yahoo Groups?) er mwyn meddwl am ffordd o lobio Duolingo. Hefyd byddai'n rhaid penderfynu pa dafodiaeth i'w ddefnyddio mewn cwrs Cymraeg, neu efallai byddai angen creu dau gwrs, De a Gogledd?

4 years ago

https://www.duolingo.com/shwmae
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

Dau gwrs gwahanol i ddechreuwyr, fel sy'n digwydd yn genedlaethol, ac efallai taw dyna broblem i ddechrau. Alla i ddim gweld Duolingo yn creu dau gwrs gwahanol i iaith mor fach.

Er hynny, rwy'n siŵr y byddai diddordeb mewn cwrs gan bobl ar draws y byd.

4 years ago

https://www.duolingo.com/thistletwit

Dwi'n cytuno. Efallai dwi'n dangos tipyn o duedd wrth ddweud hyn, ond dwi'n credu bod creu cwrs tafodiaith De Cymru yn well, dim ond oherwydd Caerdydd yw'r prifddinas, ac felly efallai bydd gan y cyhoedd mwy o ddiddordeb o ddysgu'r iaith yn yr iaith a'r tafodiaith yma. (Dwi'n dod o Gaerdydd, ond plis peidiwch â fy nghasau! Dim ond syniad!) :)

4 years ago

https://www.duolingo.com/shwmae
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

Haha, 's neb yn y dy gasáu di! Y cwestiwn yna fyddai beth yw tafodiaith Caerdydd? Mae digon o blant y brifddinas yn dweud pethau fel "efo" a "mae gen i", sydd ddim yn perthyn i dafodieithoedd traddodiadol y de.

Hefyd mae llawer o siaradwyr Cymraeg Caerdydd heddiw wedi dod o'r gogledd yn wreiddiol ac mae plant y brifddinas wedi cael eu dysgu gan ogleddwyr, felly mae rhyw dafodiaith newydd anhraddodiadol yna.

Er hynny, fallai byddai'n syniad dechrau gyda Chymraeg y de gan fod mwy o bobl yn dysgu Cymraeg y de na Chymraeg y gogledd. Bydd cwricwlwm Cymraeg i Oedolion yn newid cyn bo hir hefyd, felly rwy o blaid gweithio gyda thiwtoriaid/darparwyr Cymraeg i Oedolion fel y bydd Duolingo'n cefnogi oedolion sy'n mynychu dosbarthiadau.

4 years ago

https://www.duolingo.com/rmcode
 • 25
 • 15
 • 13
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 1472

Dw i'n cytuno gyda'r safbwynt ar anymarferoldeb dau gwrs. Eto mae angen rhywsut cynnwys elfennau'r dau brif dafodiaeth er mwyn gwneud y cwrs yn ddefnyddiol led-led Cymru

4 years ago

https://www.duolingo.com/thistletwit

Yn bendant!!:)

4 years ago

https://www.duolingo.com/llyrcelyn
 • 17
 • 15
 • 15

Syniad da, dwi'n meddwl y bydd trafod y mater mewn lle mwy cyhoeddus efallai yn tynnu eu sylw at y peth. Dwi'n credu mae dim ond ychydig o bobl sy ar dîm Duolingo ac felly nad ydynt efallai'n gweld llawer o'r sgwrsiau a ceisiadau sy'n cael eu hel atynt.

Ynglyn a creu dau gwrs, dwi'n tybio y bydd un cwrs sy'n dysgu bob math o Gymraeg yn iawn, megis y cwrs Ffraneg (sy'n derbyn Ffraneg Ffrengig a Cwebecaidd), y cwrs Saesneg (Saesneg Prydeinig a UDA) y cwrs Sbaeneg (Sbaeneg De'r Amerig) ayyb.

4 years ago

https://www.duolingo.com/shwmae
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

Rwy'n siŵr bod modd cyfaddawdu a chreu un cwrs os cawn ni'r bobl iawn at ei gilydd i drafod yr ochr ieithyddol. Rwy'n gweld taw dim ond un cwrs sydd gan fois Say Something in Welsh, sy'n gwrs llwyddiannus iawn.

Beth fyddai'r ffordd orau ymlaen? Oes rhywun â chysylltiad â phobl "teci" y llywodraeth / Canolfan Bedwyr Bangor / criw haciaith? Pwy fyddai orau i ddechrau trafod y peth?

4 years ago

https://www.duolingo.com/rmcode
 • 25
 • 15
 • 13
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 1472

Sut mae, dyma linc i'r grwp Facebook.......https://www.facebook.com/groups/373547406150297/

4 years ago

https://www.duolingo.com/turner227
Plus
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 3
 • 257

Anfonais e-bost i'r tîm cwpwl o wythnosau yn ôl yn gwirfoddoli, ond dwi heb 'di clywed unrhywbeth eto. Dwi'n deall mae nhw'n brysur iawn, felly dwi'n dal i obeithio.

Dwi'n hoff iawn o'r wefan, a mi fyddai'n llawen iawn i weld fy mamiaith arni.

Cymru am byth!

4 years ago

https://www.duolingo.com/thistletwit

Wyt ti wedi clywed o'r tim nawr? Anfonais i e-bost hefyd ddoe yn gwirfoddoli, - wyt ti'n gwybod pryd fyddai ateb yn debygol o ddod trwy? :)

4 years ago

https://www.duolingo.com/turner227
Plus
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 3
 • 257

Dim byd ar hyn o bryd. Siomedig.

4 years ago

https://www.duolingo.com/thistletwit

Aww na trueni mawr! :( Efallai na gweslon nhw'r e-bost yn dod trwy!

4 years ago

https://www.duolingo.com/thistletwit

*na welson

4 years ago

https://www.duolingo.com/shwmae
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

Anfonais i ebost i ddangos diddordeb mewn creu cwrs Cymraeg fwy na hanner blwyddyn yn ôl. Erioed wedi cael ymateb! Credu bod nhw'n canolbwyntio ar ieithoedd eraill ar hyn o bryd.

4 years ago

https://www.duolingo.com/rmcode
 • 25
 • 15
 • 13
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 1472

Sut mae, dyma linc i'r grwp Facebook.......https://www.facebook.com/groups/373547406150297/

4 years ago

https://www.duolingo.com/rmcode
 • 25
 • 15
 • 13
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 1472

Sut mae, dyma linc i'r grwp Facebook.......https://www.facebook.com/groups/373547406150297/

4 years ago

https://www.duolingo.com/PurplePam
 • 25
 • 4
 • 4
 • 455

I'd be interested in learning Welsh the DL way.My grandson may be going to a Welsh speaking school so some basics would be great.

5 years ago

https://www.duolingo.com/bnspldng
Plus
 • 22
 • 15
 • 8
 • 4
 • 3
 • 2

I would love to take a Welsh course. I really hope they make it happen. Thanks for applying llyrcelyn!

4 years ago

https://www.duolingo.com/solva
 • 10
 • 9
 • 6
 • 3

I'd be up for brushing up the old cymraeg. Can't wait to read all the confused posts as people get to deal with mutations and the fact that y is a vowel.

5 years ago

https://www.duolingo.com/MusingThoughts

Mutations aren't actually that hard. I'm learning Cornish and it has mutations too and they are actually quite simple. In Cornish y can be a vowel too.

4 years ago

https://www.duolingo.com/crush
 • 14
 • 12
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3

llyrcelyn, did you end up applying to teach a Welsh course? Have you heard anything back? I'm currently studying Welsh and would love to see a Duolingo course :)

Diolch yn fawr!

4 years ago

https://www.duolingo.com/llyrcelyn
 • 17
 • 15
 • 15

Yes I applied and got a few others to do so as well. I received an answer almost immediately saying it would be reviewed but as yet have not heard anything back, however I have noticed that Irish Gaelic has been accepted into the incubator, which does give some hope for the future at least.

4 years ago

https://www.duolingo.com/crush
 • 14
 • 12
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3

That's great news, thanks! I think there's just been a temporary hold on new courses or something as no new courses have been added in a while. It seems a lot of people are waiting for answers from Duolingo staff, hopefully we get some soon.

I also saw that Irish Gaelic was accepted, but so far they haven't added anyone to the course, so i'm not exactly sure what's going on. As far as i know, that was the last course to be added to the incubator (at least for English speakers).

4 years ago

https://www.duolingo.com/crush
 • 14
 • 12
 • 7
 • 6
 • 4
 • 3

I think many more people have applied to create a Welsh course, the Irish course has also been released and in beta some time now. It's hopefully only a matter of time now when they'll get back on a Welsh course.

3 years ago

https://www.duolingo.com/shwmae
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

If you want to help create a Welsh course, and are able to, you can now add it under "Other" in the Incubator. Let's hope enough of us volunteer to help bring Duolingo to Welsh learners all over the world!

5 years ago

https://www.duolingo.com/thistletwit

Hi, I've applied on the Incubator to set up a Welsh course and to help out! Hopefully I'll hear from them soon.

4 years ago

https://www.duolingo.com/JoakimPB
 • 14
 • 13
 • 13
 • 11
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2

Mae'n bendigedig!

4 years ago

https://www.duolingo.com/llyrcelyn
 • 17
 • 15
 • 15

I ailadrodd be bostiodd RMCODE, dyma linc i'r grwp Facebook i geisio lobio Duolingo i ddechrau cwrs Cymraeg. Y mwya sy'n ymuno, gorau fydd: https://m.facebook.com/groups/373547406150297

Just to repeat what RMCODE posted, this is a link to the Facebook group looking to lobby Duolingo with regards to setting up a Welsh language course. The more members we get and the more interest we can show for a new course the better, so please feel free to join: https://m.facebook.com/groups/373547406150297

4 years ago

https://www.duolingo.com/Andrew_Manston
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 17
 • 8
 • 7
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1112

I would be great to have Welsh on Duolingo. I am currently studying Welsh at CityLit as we are thinking of moving to Wales in about 5 years time. Having it Duolingo to practise would be fantastic. If there is anything we can do to help your application please let me know.

4 years ago

https://www.duolingo.com/rmcode
 • 25
 • 15
 • 13
 • 11
 • 11
 • 9
 • 7
 • 1472

Thanks for the comment. We've just set up a Welsh for Duolingo facebook group. Please join and spead the word :- https://www.facebook.com/groups/welshduolingo/

4 years ago

https://www.duolingo.com/Andrew_Manston
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 22
 • 17
 • 8
 • 7
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1112

Great! I'll join now! I am going to my Welsh course today so I'll certainly spread the word!

4 years ago

https://www.duolingo.com/spacebungle
 • 24
 • 16
 • 15
 • 14
 • 11
 • 11
 • 9
 • 8
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Please, please, please! I'm Welsh, but much to my shame I'm nowhere near proficient in the Welsh language. Since I live outside of Wales at the moment, Welsh Duolingo would be really great for me. It's a really fantastic tool for any language.

3 years ago

https://www.duolingo.com/Theonar

Hey, any word on this? I'd be interested in learning Welsh. I'll join the facebook group/or check that as soon as possible. Thanks to the awesome people attempting to develop the course.

3 years ago

https://www.duolingo.com/ElpisIsrael

I think a Welsh course would be a good idea.

3 years ago

https://www.duolingo.com/JonathanLloyd1

I would love to learn Welsh! I am from North Wales and work in a welsh school, but can only string together a few sentences in the language, so looking forward to this becoming a Duolingo course! Is there a way I can get updates on the progress?

3 years ago

https://www.duolingo.com/Theonar

Hey, join the facebook group, the contributors post updates to that more than here. Right now the course is on incubator, but you can only access it if you are contributing. https://www.facebook.com/groups/welshduolingo/

3 years ago

https://www.duolingo.com/spacebungle
 • 24
 • 16
 • 15
 • 14
 • 11
 • 11
 • 9
 • 8
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

Go to the course list (on the webpage click on the flag symbol next to your profile picture) Click on Add a new course, Scroll to the bottom of the next page, Click on the Welsh section, Click on the box for updates. The course is due out towards the end of the year. I'd love to be able to contribute but unfortunately, like you my Welsh is very limited. If you happen to know anybody who's passionate about teaching Welsh then please mention to them as they may be interested in contributing to the development of the course. :-)

3 years ago

https://www.duolingo.com/Jolyon6

There IS going to be a future Welsh course and apparently it is around 70% done. I really want there to be one cos I'm Welsh , well half Welsh anyway, and and II have already failed at the language twice! WALES IN MY BLOOD!!!!!!!!!!!!!!!!! sorry just proud to be Welsh.

3 years ago

https://www.duolingo.com/basithardimasqi

I volunteered to be a contributor for Indonesian-English course and my inquiry hasn't been answered.

5 years ago

https://www.duolingo.com/856pm

Hopefully it'll be in the near future.

5 years ago

https://www.duolingo.com/avrichard
 • 14
 • 14
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3

Indonesian-from-English entered the incubator about two days ago... So get onboard!! :)

My parents lived in Indonesia in the 1970s for a while, and my father spoke it quite well. But I've never learnt it myself. Will be interesting to try an Asian language through the DL method.

3 years ago
Learn a language in just 5 minutes a day. For free.