"Họ trông thấy gì khi họ bay?"

Dịch:What do they see when they fly?

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhngan3a

Do hoi , kho hieu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Marvin_Ha

It is not clear, please help to have the corrected sentense!

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.