"Họ trông thấy gì khi họ bay?"

Dịch:What do they see when they fly?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhngan3a

Do hoi , kho hieu

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.