Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/TuanEngland123

can mot nguoi ban cung hoc va de nc voi nhau bang english

2 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

Chào mừng bn đến vs gia đình duo, nói đến chuyện này thì bn k chỉ cần 1 ng mà tất cả các thành viên trog gia đình duo sẽ giúp bn^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanEngland123

Yeah.thanks bn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4
2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

kcj^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhutrang.
nhutrang.
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

ủng hộ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanEngland123

ung ho la sao ban #nhutrang33

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhutrang.
nhutrang.
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

mk cx đồng tình với kiến của bn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanEngland123

Thanks ban

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhutrang.
nhutrang.
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanEngland123

:))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanEngland123

Sao ban

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Thì bạn nói cần 1 ng bạn thi mình ờ thui

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanEngland123

Aha..

2 năm trước