Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Who is the man sitting in the corner?"

Dịch:Người đàn ông đang ngồi trong góc là ai?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mnhph1

Dễ wá

2 năm trước