Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My father is an engineer."

Dịch:Ba tôi là một kĩ sư.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynDngCh

Đổi mỗi i thành y cũng không được?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/YnNguyn890909

Bố tôi là một người kỹ sư mà cũng Sai

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgcPhngLin1

Kỹ sư là y mới đúng

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/LanAnhng4

Ba tôi là một người kỹ sư cx sai nữa?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenquan812

Dịch "Cha tôi là kỹ sư" đang không được chấp nhận. Phải dịch "Cha tôi là một kỹ sư" mới được tính là đúng.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hngnguyn712900

Bố tôi là một kỹ sư cũng đúng

3 tháng trước