"The moments"

Dịch:Những khoảnh khắc

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenledu6

những thời khắc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thoaileminh

Mọi người vào câu lạc bộ nhập mã: 3WFF6R để cùng học với team Việt Nam nha!

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Dothanh45

Cũng là từ "moment" mà khi thì chấm " khoảnh khắc " sai , khi thì "thời khắc "sai . Mình báo rồi mà sao chưa sửa vậy ?!

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.