"Themoments"

Dịch:Những khoảnh khắc

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenledu6

những thời khắc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dothanh45

Cũng là từ "moment" mà khi thì chấm " khoảnh khắc " sai , khi thì "thời khắc "sai . Mình báo rồi mà sao chưa sửa vậy ?!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyNguyen561066

Không phải là ngu mà là dốt ,

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.