"We drink hot tea."

Dịch:Chúng tôi uống trà nóng.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuAhF2

Trà chứ không phải Chè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HWI4n

Hot tea thành coffe

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Có lúc đáp án lại dùng từ "chè" có lúc thì "trà"chả hiểu sao nữa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

Me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cunonbao

Ghi nham moi dau

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/hellokaizen

H silent

4 tuần trước

https://www.duolingo.com/HunhKhiMin1

Tại sao lại có chữ "plr"

3 tuần trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.