Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We drink hot tea."

Dịch:Chúng tôi uống trà nóng.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuAhF2

Trà chứ không phải Chè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Có lúc đáp án lại dùng từ "chè" có lúc thì "trà"chả hiểu sao nữa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

Me too

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/cunonbao

Ghi nham moi dau

2 tuần trước