"We drink hot tea."

Dịch:Chúng tôi uống trà nóng.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuAhF2

Trà chứ không phải Chè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynquang268955

Có lúc đáp án lại dùng từ "chè" có lúc thì "trà"chả hiểu sao nữa.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tuantuyhoapy

Me too

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/cunonbao

Ghi nham moi dau

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Chiron.huynk

Không có từ uống

3 tuần trước

https://www.duolingo.com/Selena926855

Trà chứ không phải chè

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.