"A girl walks."

Translation:Dziewczynka chodzi.

June 17, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/igor.ilasz

walks also means "idzie"

June 17, 2016

https://www.duolingo.com/Jellei
Mod
  • 926

As "idzie" either means "she's going right now" or it is using the present tense in the future meaning (Ona idzie jutro na imprezę), it has to be translated as "is walking/is going", present continous.

June 17, 2016

https://www.duolingo.com/igor.ilasz

Still it sounds like something unnatural for me to say.

June 17, 2016

https://www.duolingo.com/igor.ilasz

jakoś tak nie po polsku ;)

June 17, 2016

https://www.duolingo.com/Jellei
Mod
  • 926

Dziewczynka chodzi? Fakt, jako krótkie zdanie bez żadnego określonego 'celu' jest nieco dziwne, ale oni tu się dopiero uczą. Dla mnie "Dziewczynka chodzi" oznacza, że udało się wyleczyć jej nogi i że jest w stanie samodzielnie chodzić :) Po angielsku myślę że jest podobnie dziwne samo w sobie, dopóki się niczego nie sprecyzuje.

June 17, 2016
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.