https://www.duolingo.com/saotrongxanh

"I do not want to have children."

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/saotrongxanh

vô lí

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhducthang

Tôi không muốn có những đứa trẻ

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.