Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi ăn trễ vào ban đêm."

Dịch:I eat late at night.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Rin226145

Sau eat là độg từ thường thỳ sau đó phải là trạg từ lately chứ nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Hai_LTUE

Late vừa là tính từ vừa là phó từ.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ocbuouvang

an som lam gi a an tre

2 năm trước