1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Đôi khi tôi nghĩ tôi là một …

"Đôi khi tôi nghĩ tôi một con mèo."

Translation:Sometimes I think I am a cat.

June 18, 2016

10 Comments

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/AtalinaDove

Me too, Duo, me too.

June 18, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Andi390674

Đôi khi con mèo tôi nghĩ nó là tôi.

July 23, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LuBichNgoc1

You learn a lots of languages

March 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Mmoaa

Bạn có muốn biết sự thật không? Duo bạn không phải là một con mèo mà cũng không phải là một con cú mèo. Bạn là một chương trình máy tính. :P

January 16, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Iris.666

sometimes i think i am a lazy cat : 3

October 17, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LuBichNgoc1

Sometimes I think I am a lazy cat too

March 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Songve

The fog comes on little cat feet. This lesson triggered my memory of when I went to a school named after Carl Sandburg. Note to self: translate his poem into Vietnamese..Sương mù xuất hiện trên đôi chân mèo nhỏ...

August 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Mmoaa

I heard: "tôi khi tôi nghĩ tôi là một con mèo. " Con mèo của tôi không biết nó là động vật.

January 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/VNgcNhtMin

Same

April 28, 2019
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.