Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You do not understand."

Dịch:Bạn không hiểu.

2 năm trước

0 Nhận xét