Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I only have one shoe."

Dịch:Tôi chỉ có một chiếc giày.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lnhptrai

What

2 năm trước