1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "The woman's newspaper"

"The woman's newspaper"

Μετάφραση:Η εφημερίδα της γυναίκας

June 19, 2016

5 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/Snakes37

Έγραψα: Η εφημερίδα της γυναίκας. ( και μου το έβγαλε λάθος, Γιατί;;)


https://www.duolingo.com/profile/MarsTheSoap

Μόλις έλεγξα την απάντησή σας στο σύστημα και μου τη δέχεται ως σωστή.

Δυστυχώς, δε μπορούμε να δούμε ποια ακριβώς ήταν η απάντησή σας. Ενδεχομένως να υπήρχε κάποιο ορθογραφικό ή τυπογραφικό λάθος εκ παραδρομής ή ίσως και να είχε bug το σύστημα.

Παρακαλούμε την επόμενη φορά που θεωρείτε ότι η απάντησή σας ήταν ίδια/σωστή, βγάλτε ένα screenshot όπου να φαίνεται η απάντησή σας και η διόρθωση του duolingo, και προσθέστε το στο σχόλιό σας, για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε ποιο ακριβώς ήταν το πρόβλημα. Ευχαριστούμε.


https://www.duolingo.com/profile/Snakes37

Αν ήταν ( newspapers) στο τέλος θα πήγαινε the womans' ??


https://www.duolingo.com/profile/MarsTheSoap

Όχι, θα ήταν “the woman’s newspapers”.

Για να μπει η απόστροφος σκέτη, χωρίς το επιπρόσθετο «s», θα πρέπει το ουσιαστικό που υποδηλώνει τον κτήτη (δηλαδή αυτό στο οποίο θα μπει η απόστροφος) να τελειώνει ήδη σε «s»

Εδώ ο κτήτης παραμένει το “the woman”, το οποίο δεν τελειώνει σε “s”, άρα θα κάνει και πάλι την κτήση: the woman’s.

π.χ. The girl’s newspapers. (Girl=το κορίτσι)

Αλλά

The girls’ newspapers (girls= τα κορίτσια)

Αυτό που παίζει ρόλο, δηλαδή, είναι η κατάληξη του κτήτη.

Προσοχή: ο κανόνας αυτός δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το αν ο κτήτης είναι σε ενικό ή σε πληθυντικό αριθμό. Πολλές φορές ένα ουσιαστικό μπορεί να είναι σε πληθυντικό και να μην τελείωνει σε s (πχ the woman - the women) ή μπορεί να τελειώνει σε s και να μην είναι σε πληθυντικό (πχ The bus - The buses -> τελείωνει σε s και στον ενικό και στον πληθυντικό άρα και στα δύο θα υποδηλώσει την κτήση με την προσθήκη μονάχα μιας αποστρόφου)

Ελπίζω να βοήθησα :)


https://www.duolingo.com/profile/Daimon-Dave

(1) «Της γυναίκας η εφημερίδα» was accepted as a correct answer, but I don't know if it should be (2) «Της γυναίκας την εφημερίδα»

(1) is right?

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.