"She is a very interesting person."

Dịch:Cô ấy là một người rất thú vị.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hongnhatvu

câu này là nói về người phải dùng interested chứ nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maitrangnho

đi với người thì phải dùng interested mới đúng chứ ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyDuNguyen

cậu à, interested là cảm nhận của một cá nhân, kiểu như mình cảm thấy nó ra sao ấy thì mới thêm ed đằng sau cậu à, còn ở đây interesting là nói về người khác cơ mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vonhan013

Câu này dịch là : cô ấy là người rất thú vị. Thì bị sai. Mình nghĩ "cô ây" là duy nhất rồi thì không cần là một nữa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgcLm13

kì quá

2 năm trước

https://www.duolingo.com/duythai1302

vậy human và person khác nhau ở điểm nào?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LuuTuyetNhung

What is the different between "Interesting" and "interested"?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.