"Chúng tôi sẽ nghĩ về bạn."

Dịch:We will think about you.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanquyet.yb

We will think about you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chuoibeo
  • 25
  • 25
  • 10
  • 7
  • 6
  • 485

kk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We well think of you, We will thing of you, We will think of you, We will think of you, We will think of you

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.