Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi sẽ nghĩ về bạn."

Dịch:We will think about you.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanquyet.yb

We will think about you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chuoibeo
chuoibeo
  • 23
  • 18
  • 8
  • 7
  • 2
  • 327

kk

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We well think of you, We will thing of you, We will think of you, We will think of you, We will think of you

1 năm trước