"Chúng tôi sẽ nghĩ về bạn."

Dịch:We will think about you.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vanquyet.yb

We will think about you

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chuoibeo
chuoibeo
  • 25
  • 21
  • 9
  • 7
  • 2
  • 394

kk

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We well think of you, We will thing of you, We will think of you, We will think of you, We will think of you

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.