"Passport, please."

Dịch:Xin vui lòng cho xem hộ chiếu.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DalPo1

vui lòng xuất trình hộ chiếu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 967

vui lòng cho xem hộ chiếu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 967

vui lòng cho xem hô chiếu

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Kay941654

Sổ thông hành mới đúng.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/kitaoji_sakura

2 nghĩa đều đúng nha bạn

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/kitaoji_sakura

làm ơn cho xem hộ chiếu

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoangTranD3

Admin ơi, " làm ơn cho xem hộ chiếu" nên được chấp nhận.

4 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.