"Passport, please."

Dịch:Xin vui lòng cho xem hộ chiếu.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DalPo1

vui lòng xuất trình hộ chiếu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1015

vui lòng cho xem hộ chiếu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1015

vui lòng cho xem hô chiếu

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Kay941654

Sổ thông hành mới đúng.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/ichigokatsu

2 nghĩa đều đúng nha bạn

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/ichigokatsu

làm ơn cho xem hộ chiếu

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoangTranD3

Admin ơi, " làm ơn cho xem hộ chiếu" nên được chấp nhận.

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.