Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Passport, please."

Dịch:Xin vui lòng cho xem hộ chiếu.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DalPo1

vui lòng xuất trình hộ chiếu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 904

vui lòng cho xem hộ chiếu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 904

vui lòng cho xem hô chiếu

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Kay941654

Sổ thông hành mới đúng.

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/kanzaiki_mizuki

2 nghĩa đều đúng nha bạn

1 tuần trước

https://www.duolingo.com/kanzaiki_mizuki

làm ơn cho xem hộ chiếu

1 tuần trước