"Bà ấy đã thua cử bởi một phiếu."

Dịch:She lost the election by one vote.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She lost the election by a vote, she lost the election by one vote, she lost the election by one vote, she lost the election by a vote

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Kara_Ryna_Evans

Bị gì vậy. Bộ chép copy cho thuộc à

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuynhNguye831585

Ghi a vote cham one vote. Ghi one vote lai cham ca hai a vote va one vote la sao?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.