Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng ta phân tích nó như thế nào?"

Dịch:How do we analyze it?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hiu435954

cái này lạ à nha

2 năm trước