"Họ sẽ ủng hộ Brazil ."

Dịch:They are going to support Brazil.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LacNhat

will

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.