"בליאמונהלעולםלאתצליח."

Translation:Without faith you will never succeed.

2 years ago

8 Comments


https://www.duolingo.com/Omerzohar1

Missionary Duolingo.

2 years ago

https://www.duolingo.com/AyeletReiter

Not necessarily. Like in English, אמונה can just mean faith in yourself.

2 years ago

https://www.duolingo.com/Omerzohar1

Lol I know I'm a native speaker

2 years ago

https://www.duolingo.com/kaet
kaet
 • 18
 • 13
 • 12
 • 8
 • 8

אמונה is more faith than belief, no?

2 years ago

https://www.duolingo.com/BabaTova1

In hebrew it is both

1 year ago

https://www.duolingo.com/edgylinquist
edgylinquist
 • 16
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 4
 • 28

They forgot the most important part in james 2:17 Even so faith, if it hath not works, is dead, being alone

1 week ago

https://www.duolingo.com/kylagrace777

Amen

8 months ago

https://www.duolingo.com/xerostomus

לפחות אני הצלחתי בעיקר בגלל אמונה דתית. האמונה יש בשבילי היועץ הכי טוב בהחלטות המסובכות.

1 day ago
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.