"המנהלבודקאתשערהחליפיןשלהשקלמולהדולר."

Translation:The manager checks the exchange rate of the shekel to the dollar.

2 years ago

3 Comments


https://www.duolingo.com/AnCatDubh
AnCatDubh
 • 17
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1413

Something sounds off here in the translation.

2 years ago

https://www.duolingo.com/JewishPolyglot
JewishPolyglot
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2

You're right, it is off

2 years ago

https://www.duolingo.com/NatashaSha386361

The manager is checking the exchange rate of the shekel against the dollar

4 months ago
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.