"רגעלפנישיגורהחלליתהאסטרונאוטנזכרשהואשכחלסגוראתהדלת."

Translation:A moment before the launch of the spaceship the astronaut remembered that he had forgotten to shut the door.

2 years ago

7 Comments


https://www.duolingo.com/DanielGembom

אסטרונאוט האסטרונאוט הזה.

2 years ago

https://www.duolingo.com/AnCatDubh
AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1473

...‘the launch of the spaceship’? I’m starting to think I should chide you in Hebrew because obviously your English is awful.

2 years ago

https://www.duolingo.com/JewishPolyglot
JewishPolyglot
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2

Yes I agree.

2 years ago

https://www.duolingo.com/YazykPineapple

What's wrong with it?

2 years ago

https://www.duolingo.com/AnCatDubh
AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1473

That it’s awkwardly phrased. ‘Before the spaceship was launched’ sounds ten times better.

2 years ago

https://www.duolingo.com/tngraham
tngraham
 • 25
 • 25
 • 23
 • 20
 • 8
 • 895

When does one use the nifal נזכר vs. the qal זכר?

1 year ago

https://www.duolingo.com/tngraham
tngraham
 • 25
 • 25
 • 23
 • 20
 • 8
 • 895

When does one use the nifal נזכר vs. the qal זכר?

1 year ago
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.