"הגשושיתהגיעהלמאדים."

Translation:The probe arrived on Mars.

2 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/AnCatDubh
AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1466

OK, this is the one Hebrew word I learned from you, and I’m an Israeli-born native speaker. Kudos.

2 years ago
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.