"אםתבואיאיתנולחוף,נוכללשחקמטקות."

Translation:If you come with us to the beach, we can play matkot.

2 years ago

1 Comment


https://www.duolingo.com/AnCatDubh
AnCatDubh
 • 17
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1413

This skill is sorely lacking in tips and notes...

2 years ago
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.