"העכברמפחדמהחושך."

Translation:The mouse is afraid of the darkness.

2 years ago

6 Comments


https://www.duolingo.com/stan369045
stan369045
 • 17
 • 14
 • 14
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 6
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2

But in normal English) "afraid of the dark"

2 years ago

https://www.duolingo.com/AdamReisman

I said "afraid of the dark" and got it right.

2 years ago

https://www.duolingo.com/AdamReisman

can someone explain the difference between לפחד and לפחוד?

2 years ago

https://www.duolingo.com/Ynhockey
Ynhockey
 • 25
 • 15
 • 14
 • 11
 • 10
 • 9
 • 6
 • 1823

They are the same, except that לפחוד is never used in practice.

1 year ago

https://www.duolingo.com/drash.e

Anyone interested in explaning to me the difference between חושך/אפלה?

1 year ago

https://www.duolingo.com/tngraham
tngraham
 • 25
 • 25
 • 23
 • 20
 • 8
 • 893

What is the difference between חושך and חֲשֵׁכָה?

1 year ago
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.