"המורָה נותנת לתלמידים שיעורי בית."

Translation:The teacher gives the students homework.

June 21, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/zion11dotcom

ha-morah notenet L-talmidim shiurei bait

June 12, 2019
Learn Hebrew in just 5 minutes a day. For free.